1977

Powiększenie liczby siedzib oraz przedstawienie palników serii R