1995

Przejęcie Satronic – odnogi Systherm AG, wprowadzenie palnika z niebieskim płomieniem GB100