2014

Przedstawienie innowacyjnego systemu modulacji FCU

2007

Wprowadzenie nowego systemu pomp ciepłowniczych o mocy 50 kW

1996

Przedstawienie pierwszego kondensacyjnego kotła gazowego o wysokiej efektywności

1995

Przejęcie Satronic – odnogi Systherm AG, wprowadzenie palnika z niebieskim płomieniem GB100

1985

Powierzchnia zakładu wzrasta do 4000 m2

1977

Powiększenie liczby siedzib oraz przedstawienie palników serii R

1966

1966 – Nowa siedziba (około 1000 m2)

1954

Wjeście firmy na rynek palników olejowych

1951

Reinhold Giersch zakłada firmę, której stanie się wiodącym producentem palników